Category Archive: Stovykla

2015 Sendraugių ateitininkų stovykla

LOGO spalv

2015 Sendraugių ateitininkų stovykla, Mažieji didieji liepos 26d.- rugpjūčio 2d., Dainavoje. Registracija naujiems stovyklautojams prasidės balandžio 15ta d. Norintys dalyvauti prašome skambinti Rūtai Kulbienei ne ankščiau 12 val p.p. CST, tel. 708-442-4911.

Permanent link to this article: http://ateitis.org/2015-sendraugiu/

Jaunučių stovyklos vadovai ir mokytojai

JAS stovykla Dainavoje 2015 m. liepos 18d. – liepos 26d. Vadovų ir mokytojų prašymai yra priimami nuo vasario 1d. iki kovo 1 d. Jaunučių ateitininkų stovyklos registracija prasidės nuo kovo 1 d. www.mesjas.org jau paskelbtos vadovu ir mokytoju anketos Dainavos Jaunuciu vasaros stovyklai. Norintys vadovauti ir mokytojauti stovykloje turi uzpildyti anketa ir ja iteikti iki …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://ateitis.org/jas2015-vadovai/

Dainavos 2015 vasaros kalendorius

Permanent link to this article: http://ateitis.org/dainava-2015-kalendorius/

2015 m. vasaros stovyklos

Dainava

2015 m. vasaros stovyklos Šiaurės Amerikoje Žiema iš kiemo nesitraukia, bet mintys krypsta į vasaros stovyklas. Stovyklų ruošos komitetų paskelbtos žinios. Sendraugių ateitininkų stovykla–2  •birželio 28–liepos 2 d.  • Dainavoje Informacija: sendraugiai2@gmail.com. Daugiau informacijos ir nuotraukų iš pereitų stovyklų rasite ,,Facebook’o” puslapyje, jei įrašysite ,,Sendraugiai 2” Moksleivių ateitininkų stovykla  •liepos 6–17 d.d  • Dainavoje Netrukus bus …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://ateitis.org/2015-m-vasaros-stovyklos/

SENDRAUGIŲ I PROGRAMA 2014

SENDRAUGIŲ I PROGRAMA 2014 DUONA IR DRUSKA Paskaitos 10 v.r., 4:15 p.p. Visuomenė mielai kviečiama! Sekmadienio tema: SUSIKŪRIA ŠEIMA! Vakarinė Programa: Šv Misios ir Susipažinimas- Vestuvės! Paroda- “Kaip mes čia atsiradome?” eksponuojama JAS, MAS ir ASS besivystanti paroda- šeimu migracijos prisiminimai. _______________________________________________________ Pirmadienio tema: ŠEIMOS NUOTYKIAI Paskaitos: Ryte- Dalia Cidzikaitė, Dalia Anysienė, Laima Vanderstoep – …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://ateitis.org/sendraugiu-i-programa-2014/

Sendraugių 2 paskaitos

“Mūsų dienos kaip šventė” Sendraugių-2 stovykla Dainavoje birž. 24-30 d. Jau visos vietos stovykloje užimtos, bet visi yra kviečiami atvykti dienos metu pasiklausyti paskaitų. Paskaitų programa: birž 23 d: Darius Sužiedelis-Ukraina ir Lietuva birž 24 d: Juozas Polikaitis- Tautiškumo išlaikymas birž 25 d: Rita Janz- Lietuvių kalendorinės šventės birž 26 d: Dalia Anysienė- “Manėm, kad …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://ateitis.org/sendraugiu-2-paskaitos/

Vasaros stovyklos

Žiema iš kiemo nesitraukia, bet mūsų mintys vis tiek krypsta į vasaros stovyklos
linksmybes. Štai vėliausios žinios, surinktos iš stovyklų ruošos komitetų.

Permanent link to this article: http://ateitis.org/vasaros-stovyklos/

SOS! MAS – vis dar be valdybos

515

Ar šią vasarą įvyks moksleivių ateitininkų stovykla Dainavoje? Moksleivių ateitininkų sąjungos (MAS) pirmininkės Dalios Lietuvninkienės vadovaujamos Centro valdybos dvejų metų kadencija pasibaigė 2013 m. sausio 1 d. Kadencijai pasibaigus, valdyba sutiko pusmetį toliau dirb ti ir suruošti 2013 m. vasaros stovyklą Dainavoje. Stovykloje įvykusiame MAS suvažiavime susiorganizavo grupė jaunų sendraugių iš buvusios MAS valdybos ir apsiėmė vado vauti moksleiviams dar vieną …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://ateitis.org/mas-dar-be-valdybos/

Žiemos kursų paskaitininkai

2013-12-26 21.14.29

2013 m. MAS Žiemos kursų paskaitininkai: Marius Laniauskas, Vitas Underys, Viktutė Tijunelienė, Asta Čuplinskienė, Jonas Prunskis, Seselė Ignė, Antanas Šileika, Stasys Kuliavas, Tomas Girnius, Audrius Polikaitis

Permanent link to this article: http://ateitis.org/zk-paskaitininkai/

2014 m. Dainavos stovyklos

2014 Summer Calendar_Page_1

Permanent link to this article: http://ateitis.org/2014-m-dainavos-stovyklos/

Older posts «