Category Archive: Stovykla

Vasaros stovyklos

Žiema iš kiemo nesitraukia, bet mūsų mintys vis tiek krypsta į vasaros stovyklos
linksmybes. Štai vėliausios žinios, surinktos iš stovyklų ruošos komitetų.

Permanent link to this article: http://ateitis.org/vasaros-stovyklos/

SOS! MAS – vis dar be valdybos

515

Ar šią vasarą įvyks moksleivių ateitininkų stovykla Dainavoje? Moksleivių ateitininkų sąjungos (MAS) pirmininkės Dalios Lietuvninkienės vadovaujamos Centro valdybos dvejų metų kadencija pasibaigė 2013 m. sausio 1 d. Kadencijai pasibaigus, valdyba sutiko pusmetį toliau dirb ti ir suruošti 2013 m. vasaros stovyklą Dainavoje. Stovykloje įvykusiame MAS suvažiavime susiorganizavo grupė jaunų sendraugių iš buvusios MAS valdybos ir apsiėmė vado vauti moksleiviams dar vieną …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://ateitis.org/mas-dar-be-valdybos/

Žiemos kursų paskaitininkai

2013-12-26 21.14.29

2013 m. MAS Žiemos kursų paskaitininkai: Marius Laniauskas, Vitas Underys, Viktutė Tijunelienė, Asta Čuplinskienė, Jonas Prunskis, Seselė Ignė, Antanas Šileika, Stasys Kuliavas, Tomas Girnius, Audrius Polikaitis

Permanent link to this article: http://ateitis.org/zk-paskaitininkai/

2014 m. Dainavos stovyklos

2014 Summer Calendar_Page_1

Permanent link to this article: http://ateitis.org/2014-m-dainavos-stovyklos/

Ateities žurnalas 2013 nr.7

2013 Ateitis nr7 rev

Vytautas Keršanskas, Marija Striuogaitytė, Reda Sopranaitė, Agnė Markauskaitė, Greta Sopranaitė, Aušra Bučytė, Tomas Čyvas, Mantas Kisielius ir Balys Ivanauskas Žemaičių Kalvarijoje, Telšių apskrityje. (2013 m. keliaujančios stovyklos Žemaitijoje dalyviai, ir tai ne visi.) Liepos 1-7 dienomis VšĮ „Ateities leidybos centras“ kartu su Dešiniosios minties centru ir Jaunaisiais krikščionimis demokratais organizavo keliaujančią stovyklą po Žemaitiją. Prisijungė …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://ateitis.org/ateities-zurnalas-2013-nr-7/

Sendraugių stovyklos paskaitos – pirmadienis

IMGP8031

JAV medicinos sistema ir jos gręsiantis bankrotas—ateitininkiška perspektyva Pirmadienio paskaitininkas buvo optomologas dr. Aras Žlioba. Dr. Žlioba baigė University of Notre Dame 1982m., Northwestern University Medical School 1986m., Loyoloj baigė rezidentūrą optomologijos srity. Jau 23 metus dirba akių chirurgijos darbą. Buvo paskelbtas Chicago Magazine “Best Doctor”. Paskaitos tema—“JAV medicinos sistema ir jos gręsiantis bankrotas—ateitininkiška perspektyva”. …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://ateitis.org/sen2013paskaitos-pirmadienis/

Ateitininkų studijų ir poilsio, kultūrinė savaitė Kennebunkport 2013

08-22-13-Jaunimas-ant-uolu

Nuo neatmenamų laikų – yra žilagalvių, kurie mano, kad jau bent penkiasdešimt metų – sendraugiai ateitininkai renkasi Kennebunkport, Maine, tėvų pranciškonų vasarvietėje atitrūkti nuo kasdienybės, pabendrauti ir išgirsti puikių koncertų. Šiais metais savaitė vyko rugpjūčio 3–10 d.

Permanent link to this article: http://ateitis.org/kennebunkport-2013/

daugiau moksleivių stovyklos nuotraukų

mas2013_36

Nuotraukos iš 2013 m. moksleivių ateitininku stovyklos Dainavoje

Permanent link to this article: http://ateitis.org/daugiau-moksleiviu/

Moksleivių stovyklos nuotraukos

mas2013_10

2013 m. moksleivių ateitininkų stovykla Dainavoje, MAS

Permanent link to this article: http://ateitis.org/moksleiviu-nuotraukos/

daugiau nuotraukų iš Jaunučių stovyklos Dainavoje (JAS)

D6H_2712

Daugiau nuotraukų iš š.m. JAS stovyklos Dainavoje

Permanent link to this article: http://ateitis.org/daugiau-jas-nuotrauku/

Older posts «

Marquee Powered By Know How Media.