Category Archive: Stovykla

Sendraugių I 2015 m. stovyklos “Mažieji ir didieji” programa

2014 Atkai Sendraugiu stov

SENDRAUGIŲ I: MAŽIEJI ir DIDIEJI STOVYKLOS PROGRAMA Dainavoje 2015 m. liepos 26 – rugp. 2 d.d. Rengimo komitetas praneša, kad vietų stovykloje nakvoti jau nebėra, bet visi kviečiami atvykti dienos metu, pasiklausyti paskaitų, ir dalyvauti popietinėse sesijose. Stovyklos kapelionas: kun. Povilas Narijauskas PIRMADIENIS 10:00 v.r. “Klajonės medicininių junginių pasaulyje ir lietuvių didingoje proistorijoje” / Dr. …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://ateitis.org/sendraugiu-i-2015-m-stovyklos-mazieji-ir-didieji-programa/

Ateitininkų studijų ir poilsio savaitė Kennebunkport, ME 2015 m. rugp. 1-8 d.d.

2015 Atkai Kennebunkport photo

KVIEČIAM VISUS Į ATEITININKŲ SENDRAUGIŲ POILSIO IR STUDIJŲ SAVAITĘ Pranciškonų sodyboje, Kennebunkport, ME rugp. 1-8 d.d. Savaitės tikslas: pabendrauti, pasimelsti, pasisemti fizinės bei dvasinės atgaivos ateitininkiškoje dvasioje

Permanent link to this article: http://ateitis.org/ateitininku-studiju-ir-poilsio-savaite-kennebunkport-me-2015-m-rugp-1-8-d-d/

Ieškome vadovų

Moksleivių vasaros stovyklą jau greitai prasidės!! Ieškome vadovų ir štabo narių!! Vasaros stovykla vyks nuo pirmadienio, liepos 6 d. įki šeštadienio liepos 18 d. Dainavoje (iš karto po Dainų šventes). Jei domitės prisidėti prie MAS vasaros stovyklos prašau išpildykite sekančią anketą! Lauksime jūsų visų!!! MAS CV ir Vasaros Stovyklos 2015 Rengėjai

Permanent link to this article: http://ateitis.org/ieskome-vadovu/

2015 m. MAS vasaros stovyklos registracija

Moksleivių Ateitininkų Sąjungos 2015 m. Vasaros stovyklos informacija Registracija prasideda balandžio 6 d. Ši stovykla yra skirta lietuviškai kalbantiems moksleiviams kurie yra baigę 8-tą klasę ir dar nepradėję universiteto. 2015 m. stovykla vyks nuo pirmadienio, liepos 6 d. iki seštadienio liepos 18 d. Dainavoje.

Permanent link to this article: http://ateitis.org/2015masregistracija/

2015 Sendraugių ateitininkų stovykla

LOGO spalv

2015 Sendraugių ateitininkų stovykla, Mažieji didieji liepos 26d.- rugpjūčio 2d., Dainavoje. Registracija naujiems stovyklautojams prasidės balandžio 15ta d. Norintys dalyvauti prašome skambinti Rūtai Kulbienei ne ankščiau 12 val p.p. CST, tel. 708-442-4911.

Permanent link to this article: http://ateitis.org/2015-sendraugiu/

Jaunučių stovyklos vadovai ir mokytojai

JAS stovykla Dainavoje 2015 m. liepos 18d. – liepos 26d. Vadovų ir mokytojų prašymai yra priimami nuo vasario 1d. iki kovo 1 d. Jaunučių ateitininkų stovyklos registracija prasidės nuo kovo 1 d. www.mesjas.org jau paskelbtos vadovu ir mokytoju anketos Dainavos Jaunuciu vasaros stovyklai. Norintys vadovauti ir mokytojauti stovykloje turi uzpildyti anketa ir ja iteikti iki …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://ateitis.org/jas2015-vadovai/

Dainavos 2015 vasaros kalendorius

Permanent link to this article: http://ateitis.org/dainava-2015-kalendorius/

2015 m. vasaros stovyklos

Dainava

2015 m. vasaros stovyklos Šiaurės Amerikoje Žiema iš kiemo nesitraukia, bet mintys krypsta į vasaros stovyklas. Stovyklų ruošos komitetų paskelbtos žinios. Sendraugių ateitininkų stovykla–2  •birželio 28–liepos 2 d.  • Dainavoje Informacija: sendraugiai2@gmail.com. Daugiau informacijos ir nuotraukų iš pereitų stovyklų rasite ,,Facebook’o” puslapyje, jei įrašysite ,,Sendraugiai 2” Moksleivių ateitininkų stovykla  •liepos 6–17 d.d  • Dainavoje Netrukus bus …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://ateitis.org/2015-m-vasaros-stovyklos/

SENDRAUGIŲ I PROGRAMA 2014

SENDRAUGIŲ I PROGRAMA 2014 DUONA IR DRUSKA Paskaitos 10 v.r., 4:15 p.p. Visuomenė mielai kviečiama! Sekmadienio tema: SUSIKŪRIA ŠEIMA! Vakarinė Programa: Šv Misios ir Susipažinimas- Vestuvės! Paroda- “Kaip mes čia atsiradome?” eksponuojama JAS, MAS ir ASS besivystanti paroda- šeimu migracijos prisiminimai. _______________________________________________________ Pirmadienio tema: ŠEIMOS NUOTYKIAI Paskaitos: Ryte- Dalia Cidzikaitė, Dalia Anysienė, Laima Vanderstoep – …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://ateitis.org/sendraugiu-i-programa-2014/

Sendraugių 2 paskaitos

“Mūsų dienos kaip šventė” Sendraugių-2 stovykla Dainavoje birž. 24-30 d. Jau visos vietos stovykloje užimtos, bet visi yra kviečiami atvykti dienos metu pasiklausyti paskaitų. Paskaitų programa: birž 23 d: Darius Sužiedelis-Ukraina ir Lietuva birž 24 d: Juozas Polikaitis- Tautiškumo išlaikymas birž 25 d: Rita Janz- Lietuvių kalendorinės šventės birž 26 d: Dalia Anysienė- “Manėm, kad …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://ateitis.org/sendraugiu-2-paskaitos/

Older posts «