Category Archive: Stovykla

2016 m. Šiaurės Amerikos ateitininkų vasaros stovyklos

2015 Atkai Dainav nakt

2016 m. Šiaurės Amerikos ateitininkų stovyklos * Visų stovyklų ir savaičių rengėjai praneš registracijos informaciją. MAS (Moksleivių ateitininkų sąjungos) stovykla Dainavoje:  liepos 9 d. – liepos 16 d. IKI BALANDŽIO 30 d: Norintys dirbti MAS stovykloje kaip štabo nariai ar vadovai turi išpildyti šią formą.- http://tinyurl.com/zzmd3wj IR turi užsiangažuoti būti Dainavoje ketvirtadienį vakare liepos 7 …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://ateitis.org/2016-m-siaures-amerikos-ateitininku-vasaros-stovyklos/

S1 Stovykla 2015 “Mažieji ir didieji” (1): nuo sekm.- treč.

2015 Atkai S1 Daina C IMGP1940

(nuotrauka: Dainos Čyvienės) Mažieji ir didieji 2015 metų sendraugių ateitininkų stovykla I Dainavoje (Pirmoji dalis: nuo sekmadienio, liepos 26 d. iki trečiadienio, liepos 29 d.)   2015 m. Sendraugių I stovykla Dainavos stovyklavietėje vyko nuo liepos 26 d. iki rugp. 1 d. Stovykla buvo pavadinta “Mažieji ir didieji“ ir ta tema buvo įpinta stovyklos paskaitose, …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://ateitis.org/s1-stovykla-2015-mazieji-ir-didieji-1-nuo-sekm-trec/

S1 Stovykla 2015 “Mažieji ir didieji” (2): nuo ketvirt.- šešt.

(nuotrauka: Dainos Čyvienės) Mažieji ir didieji 2015 metų sendraugių ateitininkų stovykla I Dainavoje (tęsinys) Šių metų stovykos kroniką sutiko rašyti korespondentų komanda- Vitalija Dunčienė, Lionė Kazlauskienė, Rita Bureikaitė Kaufmanienė, Ramunė Kubiliūtė, Domas Lapkus, ir Dalia Sadauskienė. (Kai kur spaudoje buvo spausdintos ištraukos ir nuotrupos.) S1 Stovykla 2015 “Mažieji ir didieji” (antroji dalis: nuo ketvirtadienio, liepos …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://ateitis.org/s1-stovykla-2015-mazieji-ir-didieji-tesinys-nuo-ketvirt-sest/

Sendraugių I 2015 m. stovyklos “Mažieji ir didieji” programa

2014 Atkai Sendraugiu stov

SENDRAUGIŲ I: MAŽIEJI ir DIDIEJI STOVYKLOS PROGRAMA Dainavoje 2015 m. liepos 26 – rugp. 2 d.d. Rengimo komitetas praneša, kad vietų stovykloje nakvoti jau nebėra, bet visi kviečiami atvykti dienos metu, pasiklausyti paskaitų, ir dalyvauti popietinėse sesijose. Stovyklos kapelionas: kun. Povilas Narijauskas PIRMADIENIS 10:00 v.r. “Klajonės medicininių junginių pasaulyje ir lietuvių didingoje proistorijoje” / Dr. …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://ateitis.org/sendraugiu-i-2015-m-stovyklos-mazieji-ir-didieji-programa/

Ateitininkų studijų ir poilsio savaitė Kennebunkport, ME 2015 m. rugp. 1-8 d.d.

2015 Atkai Kennebunkport photo

KVIEČIAM VISUS Į ATEITININKŲ SENDRAUGIŲ POILSIO IR STUDIJŲ SAVAITĘ Pranciškonų sodyboje, Kennebunkport, ME rugp. 1-8 d.d. Savaitės tikslas: pabendrauti, pasimelsti, pasisemti fizinės bei dvasinės atgaivos ateitininkiškoje dvasioje

Permanent link to this article: http://ateitis.org/ateitininku-studiju-ir-poilsio-savaite-kennebunkport-me-2015-m-rugp-1-8-d-d/

Ieškome vadovų

Moksleivių vasaros stovyklą jau greitai prasidės!! Ieškome vadovų ir štabo narių!! Vasaros stovykla vyks nuo pirmadienio, liepos 6 d. įki šeštadienio liepos 18 d. Dainavoje (iš karto po Dainų šventes). Jei domitės prisidėti prie MAS vasaros stovyklos prašau išpildykite sekančią anketą! Lauksime jūsų visų!!! MAS CV ir Vasaros Stovyklos 2015 Rengėjai

Permanent link to this article: http://ateitis.org/ieskome-vadovu/

2015 m. MAS vasaros stovyklos registracija

Moksleivių Ateitininkų Sąjungos 2015 m. Vasaros stovyklos informacija Registracija prasideda balandžio 6 d. Ši stovykla yra skirta lietuviškai kalbantiems moksleiviams kurie yra baigę 8-tą klasę ir dar nepradėję universiteto. 2015 m. stovykla vyks nuo pirmadienio, liepos 6 d. iki seštadienio liepos 18 d. Dainavoje.

Permanent link to this article: http://ateitis.org/2015masregistracija/

2015 Sendraugių ateitininkų stovykla

LOGO spalv

2015 Sendraugių ateitininkų stovykla, Mažieji didieji liepos 26d.- rugpjūčio 2d., Dainavoje. Registracija naujiems stovyklautojams prasidės balandžio 15ta d. Norintys dalyvauti prašome skambinti Rūtai Kulbienei ne ankščiau 12 val p.p. CST, tel. 708-442-4911.

Permanent link to this article: http://ateitis.org/2015-sendraugiu/

Jaunučių stovyklos vadovai ir mokytojai

JAS stovykla Dainavoje 2015 m. liepos 18d. – liepos 26d. Vadovų ir mokytojų prašymai yra priimami nuo vasario 1d. iki kovo 1 d. Jaunučių ateitininkų stovyklos registracija prasidės nuo kovo 1 d. www.mesjas.org jau paskelbtos vadovu ir mokytoju anketos Dainavos Jaunuciu vasaros stovyklai. Norintys vadovauti ir mokytojauti stovykloje turi uzpildyti anketa ir ja iteikti iki …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://ateitis.org/jas2015-vadovai/

Dainavos 2015 vasaros kalendorius

Permanent link to this article: http://ateitis.org/dainava-2015-kalendorius/

Older posts «